Kantor wymiany walut – Galeria Dominikańska, Wrocław