Sala restauracyjna i winnica w Zamku na Skale. Trzebieszowice.