Architektura wnętrz

Zakres naszych usług w dziedzinie architektury wnętrz obejmuje:

  • projekty wnętrz
  • projekty wnętrz w budynkach użyteczności publicznej
  • projekty funkcjonalno-przestrzenne
  • projekty zagospodarowania terenu
  • projekty modernizacji i rewaloryzacji istniejących obiektów
  • projekty małej architektury
  • inwentaryzacje
  • uzgodnienia konstrukcyjno-budowlane
  • projekty elektryczne
  • nadzory autorskie